CV

Marieke Iest werkt als:

 • Congrestolk (ook wel conferentietolk genoemd)
 • Gerechtstolk (met name in civiele zaken)
 • Notarieel tolk (voor het passeren van notariële aktes)
 • Gesprekstolk
 • Beëdigd vertaler Engels en Spaans en niet-beëdigd vertaler Italiaans
 • Juridisch vertaler Engels (NL-EN en EN-NL)
 • Sinds 2007 is zij lid van de Examencommissie Tolken (ES + EN) van het SNEVT

Werktalen (in de tolkencabine):

 • Nederlands (A-taal/moedertaal)
 • Spaans (B-taal/near-native)
 • Engels (B-taal/near-native)
 • Italiaans (C-taal)
 • Duits (C-taal)

Beëdiging:

 • Beëdigd als vertaler SPAANS door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
 • Beëdigd als vertaler ENGELS door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam

Opleidingen (meest recente eerst):

 • Juridisch Vertaler Engels (SIGV)
 • European Masters in Conference Interpreting (EMCI/English + Spanish) (HIVT te Antwerpen)
 • Tolkenopleiding Spaans (Hogeschool West-Nederland te Den Haag)
 • Film and Television Studies (Engelstalige Masteropleiding, Universiteit van Amsterdam)
 • Spaanse Taal- en Letterkunde (Universiteit van Amsterdam)

Aangesloten bij:

 • Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
 • Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau BTV), inschrijfnummer 1915

Bijscholing:

In het kader van de wettelijke verplichtingen op het gebied van permanente educatie en bijscholing, neemt Marieke regelmatig deel aan studiedagen, seminars, lezingen, vakbijeenkomsten, etc.