Vertalen

Marieke Iest is beëdigd vertaler SPAANS en ENGELS en vertaalt tevens uit het ITALIAANS.

Zij heeft onder meer als vertaler gewerkt op de Nederlandse ambassade in La Paz (Bolivia) en zes jaar als freelance vertaler voor het Europees Parlement. U kunt onder meer voor de volgende teksten bij Conecta terecht:

  • Juridische documenten: notariële aktes, statuten, contracten, beschikkingen, testamenten, etc.
  • Financiële documenten: jaarverslagen, jaarcijfers
  • Documenten op het gebied van arbeid, milieu, de EU, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, etc.
  • Vertalingen voor de cosmetische industrie
  • Bedrijfsmatige teksten: correspondentie, rapporten, advertentieteksten, etc.
  • Technische teksten: handleidingen, teksten op het gebied van watermanagement, landbouw, etc.
  • Medische teksten: bijsluiters, onderzoeksrapporten, patiënteninformatie, etc.
  • Educatieve documenten en cursusmateriaal
  • Beëdigde vertalingen van diploma’s, rijbewijzen, geboorteaktes, uittreksels uit het handelsregister, etc.