Tolktechnieken

Als u een tolk nodig heeft, is het belangrijk te weten welke techniek het beste past bij de gelegenheid waarvoor u de tolk wilt inzetten.

Simultaantolken is één van de meest intensieve tolktechnieken en vereist optimale concentratie. Daarom zit de tolk hierbij in een cabine en vertaalt de woorden van de spreker simultaan in een andere taal. Een koptelefoon is hierbij noodzakelijk. Simultaantolken wordt het meest gebruikt bij conferenties. Een andere naam voor simultaantolk is dan ook conferentietolk of congrestolk.

Fluistertolken lijkt op simultaantolken, maar hierbij zit de tolk naast de klant of ergens in de zaal met een zogenoemde fluisterset en vertaalt de woorden van de spreker simultaan op fluistertoon. De luisteraars hebben een headset op. Ook fluistertolken vereist optimale aandacht van de tolk, omdat omgevingsfactoren hierbij sterk kunnen afleiden.

Gesprekstolken wordt vooral gebruikt bij bedrijfspresentaties, persconferenties, rondleidingen, etc. De tolk vertaalt steeds enkele zinnen van de spreker, zonder aantekeningen te maken, en vertaalt zowel naar de brontaal als de doeltaal.